Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatku VAT 2018 - problemy podatników po nowelizacji przepisów.

Zmiany w podatku VAT 2018 - problemy podatników po nowelizacji przepisów.

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-03-13
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
brak miejsc

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 22 lutego 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Nowelizacja VAT objęła swoim zakresem wybrane branże i kwestie w rozliczeniach tego podatku, jednak kompleksowo dotyczy sfery wyłudzeń VAT i wprowadza wiele ograniczeń dla podatników. Jednoczesnie MF dyscyplinuje podatnika VAT nowymi sankcjami. W tym celu dodatkowo znowelizowano równiez przepisy KKS, z którymi niezwłocznie należy się zapoznać. 

Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązń problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT.

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
 • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
 • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
 • zainteresowane aktualizacją wiedzy.

WYKŁADOWCA:

Wieloletni wykładowca SKwP:  LUIZA PIEPRZYK.

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Nowości w VAT 2018 od marca, kwietnia i lipca
 • Wygodny i szybki e-KRS – WAŻNE DLA PODATNIKÓW!
 • Uczciwi przedsiębiorcy zapłacą za uszczelnienie systemu podatkowego
 • Konstytucja Biznesu pomoże przedsiębiorcom
 • JPK_VAT nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji VAT 7/ VAT-7K – komunikat MF
 • Mikroprzedsiębiorca otrzyma e-mail lub SMS od MF w sprawie JPK
 • Fiskus wydaje wadliwe interpretacje – analiza problemu
 • Co dalej ze split peyment?
 • Nowe elektroniczne rejestry dla podatników VAT
 • Mikroprzedsiębiorcy z łatwiejszym składaniem pliku JPK
 • Pochopne blokowanie rachunków niebezpieczne dla przedsiębiorców – analiza problemu
 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna MF

 

 

 

 1. JPK – MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych
 • Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?
 • Obowiązkowe elementy ewidencji VAT
 • Błędy – dotychczasowe doświadczenia
 • Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT
 • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT

 

 

3. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje dla podatnika VAT

 

 1. Faktura – kiedy daje prawo do odliczenia VAT

  

 • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku – analiza przypadków z art.88
 • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podaku naliczonego – KONTROWERSJE 2018
 • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
 • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
 • Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
 • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
 • Odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot, który nie był rzeczywistym dostawcą i nie można go zidentyfikować jako istniejący, gdy otrzymano towar
 • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
 • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
 • Faktura w obrocie zagranicznym – wybrane problemy w VAT
 • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy

 

b) Błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT

 

 • Odliczenie VAT z faktury, jeśli sprzedawca popełnił błąd w danych nabywcy
 • Prawo do odliczenia podatku naliczonego, który został wykazany w błędnej wysokości
 • Odliczenie VAT wykazanego na fakturze według zawyżonej stawki VAT – KONTROWERSJE 2018
 • Nieterminowe wystawienie faktury – KONTROWERSJE 2018
 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

 

 1. Jak korygować błędy na fakturze niewpływające na rozliczenie VAT?
 • Błędy w nazwach kontrahentów
 • Nieprawidłowe dane podmiotów a prawo do odliczenia
 • Małżonkowie bądź współwłaściciele a ujęcie danych na fakturze
 • Określanie danych wystawcy faktury w przypadku jednostki macierzystej i oddziału
 • Faktury po centralizacji w samorządach
 • Dane na fakturze po przekształceniu spółek
 • Faktura na zmarłego - rozliczenie przez spadkobiercę
 • Błędne wskazywanie adresu kontrahenta
 • Problemy z NIP na fakturze
 • Błąd w dacie dokonania dostawy bądź świadczenia usługi
 • Błędne tłumaczenie nazwy usługi/towaru na fakturze
 • Błąd w opisie słownym kwoty do zapłaty
 • Sposób na korygowanie nieprawidłowych danych podmiotu na fakturze

 

 

 1. Zakupy firmowe - rozliczenie VAT na przykładach
 • Naprawy i przeglądy samochodów, zakup części samochodowych
 • Bilety kolejowe, autobusowe i lotnicze
 • Opłaty za wynajem miejsc parkingowych
 • Zakup okularów i soczewek
 • Zakup owoców i warzyw
 • Zakup wody, kawy, herbaty, ciastek
 • Zakup wyposażenia apteczek
 • Catering i faktury z restauracji i hoteli
 • Zakupy kart multisport, biletów do kina i teatru
 • Pogrzeb pracownika lub byłego pracownika
 • Prezenty i poczęstunek dla pracowników z okazji świąt lub jubileuszu
 • Organizacja imprezy integracyjnej
 • Zakup posiłków regeneracyjnych
 • Hotel pracowniczy
 • Zakup odzieży dla pracowników
 • Zakup prezentów dla kontrahentów
 • Zakup licencji i prenumerat do serwisów internetowych

 

 1. Porównanie transakcji zakupu i sprzedaży zagranicznej – podobieństwa i różnice w rozliczaniu VAT

 

 1. WDT, eksport towarów, świadczenie poza terytorium kraju
 • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
 • termin rozliczenia podatku naliczonego
 • termin rozliczenia podatku należnego
 • kurs waluty do rozliczeń VAT
 • zaliczki w transakcjach zakupowych
 • rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE

 

 1. WNT, import towarów i usług, dostawy poza terytorium kraju
 • sposób dokumentowania i ewidencjonowania
 • termin rozliczenia podatku naliczonego
 • termin rozliczenia podatku należnego
 • kurs waluty do rozliczeń VAT
 • zaliczki w transakcjach zakupowych
 • rozliczanie w VAT-7 i VAT-UE

UWAGA:

Program może zostać zmodyfikowany w zakresie pkt 1 z uwagi na trwajace prace legislacyjne.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin