Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2018 r. - niezbędna wiedza, która pomoże we właściwym rozliczeniu zobowiązania podatkowego

Zmiany w podatkach dochodowych (PIT i CIT) w 2018 r. - niezbędna wiedza, która pomoże we właściwym rozliczeniu zobowiązania podatkowego

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-01-18
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
brak miejsc

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 18 stycznia 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie zmian dotyczących osób fizycznych niezwiązanych z działalnością gospodarczą, zamian w podatku PIT dla osób prowadzących działalność gospodarczą ora  zmian w podatku CIT.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

  • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
  • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
  • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
  • zainteresowane aktualizacją wiedzy.

WYKŁADOWCA:

Doradca podatkowy DARIUSZ ZYGMUNTOWSKI

wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce specjalizujący się w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych, były długoletni specjalista w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej, autor publikacji prasowych o tematyce podatkowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 

I. Zmiany dotyczące osób fizycznych, niezwiązane z działalnością gospodarczą

1. Rozszerzenie katalogu zwolnień z opodatkowania dla osób fizycznych

a) zwolnienie dla uczestników szkoleń specjalistycznych,

b) umorzenie należności związanych z wynajmowaniem mieszkań komunalnych i socjalnych.

2. Zmiany związane z odliczeniami od dochodu osób fizycznych:

a) dotyczące ulgi rehabilitacyjnej,

b) dotyczące odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa

3. Niekorzystne zmiany dotyczące programów motywacyjnych dla pracowników (członków zarządu, osób zatrudnionych na umowy cywilnoprawne itp.) związanych z realizacją praw z pochodnych instrumentów finansowych oraz uregulowanie zasad ich opodatkowania.

 

II. Rewolucyjne zmiany dotyczące podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

1. Podział źródeł przychodów u podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Niezwykle istotna zmiana mająca wpływ na właściwe rozliczenia podatku CIT!!!

2. Wprowadzenie w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych odrębnej kategorii przychodów – zysków kapitałowych.

3. Sposób rozliczania przychodów z zysków kapitałowych.

4. Rozliczenie przez osobę prawną zysków z tytułu bycia wspólnikiem spółki osobowej – zmiana zasad rozliczania.

5. Ograniczenie kosztów podatkowych przy nabywaniu usług niematerialnych !!!

6. Nowe regulacje dotyczące wyłączania z kosztów podatkowych kosztów zewnętrznego finansowania (np. odsetki i prowizje)

7. Wyłączenie wypłat z zysku z kosztów podatkowych

8. Szacowanie ceny przez organy podatkowe – zmiana przepisu. 

9. Korzystna nowelizacja dla jednostek z udziałem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego w kontekście dokumentacji transakcji podmiotów powiązanych.

10. Zmiany przepisów regulujących funkcjonowanie Podatkowych Grup Kapitałowych.

 

III. Zmiany dotyczące osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (PIT) i osób prawnych (CIT)

1. Nowy (minimalny) podatek dochodowy nałożony na podatników posiadających nieruchomości komercyjne.

2. Doprecyzowanie kategorii dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium kraju.

3. Zmienione brzmienie przepisów regulujących ustalenie daty poniesienia kosztu podatkowego.

4. Nowe wyłączenie z kosztów podatkowych dotyczące umów ubezpieczenia, gwarancji i poręczeń dotyczących wierzytelności przedsiębiorcy.

5. Wyłączenie z kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od składników

a) majątkowych nabytych nieodpłatnie,

b) składników majątkowych, które wcześniej były własnością podatnika, a następnie zostały zbyte.

6. Doprecyzowanie przepisu warunkującego amortyzację wartości niematerialnych i prawnych.

6. Zwiększenie kwoty granicznej, powodującej konieczność dokonywania amortyzacji środków trwałych.

8. Doprecyzowanie przepisów regulujących zaliczanie do kosztów podatkowych wierzytelności odpisanych jako nieściągalne.

9. Nowe regulacje określające sposób rozliczenia dochodu ze zbycia wierzytelności.

10. Umorzenie wierzytelności - doprecyzowanie sposobu zaliczania do kosztów podatkowych.

11. Wniesienie wierzytelności do spółki w drodze aportu – nowe regulacje.

12. Aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części – nie zawsze wyłączony z opodatkowania.

13. Wprowadzenie definicji wartości emisyjnej udziałów (akcji) i skutki podatkowe z tym związane.

14. Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów podatkowych w związku ze zbyciem udziałów lub ich umorzeniem.

15. Rozszerzenie katalogu dochodów, traktowanych jako udział w zyskach osób prawnych.

16. Połączenie lub podział spółek – zmiany związane z klasyfikacją kosztów podatkowych.

17. Wymiana udziałów – wprowadzenie ograniczeń.

18. Istotne zmiany dotyczące zagranicznych spółek kontrolowanych.

UWAGA:

Zakres tematyczny szkolenia może ulec zmianie w związku z pojawianiem się ewentualnych kolejnych projektów nowelizujących ustawy PIT i CIT.    

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin