Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018 - problemy podatnika VAT po nowelizacji przepisów

Podatek VAT 2018 - problemy podatnika VAT po nowelizacji przepisów

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-06-27
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
zapisz się

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 27 czerwca 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Podatnicy popełniają wiele błędów w rozliczeniach VAT i z tego powodu są surowo karani przez organy podatkowe. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno-dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT. 

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2018 r. 

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
 • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
 • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
 • zainteresowane aktualizacją wiedzy.

WYKŁADOWCA:

Wieloletni wykładowca SKwP:  LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautorka książki:  „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Zasady rozliczania skonta w transakcjach krajowych i zagranicznych

●    Sposób dokumentowania i  udzielenie skonta

●    W jaki sposób rozliczyć skonto w transakcjach krajowych

●    W jaki sposób rozliczyć skonto w transakcjach zagranicznych

●    Błędy w rozliczaniu skonta i ich skutki w VAT

 1. Zasady ustalania prawidłowego kursu waluty dla rozliczeń VAT
 • Dwie zasady stosowania kursu waluty do rozliczeń transakcji – wybór należy do podatnika
 • Według jakiego kursu waluty przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju
 • Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty
 • Czy trzeba przeliczać kwotę otrzymanej zapłaty, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej
 • W jaki sposób określać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus”
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zbiorczą fakturę korygującą
 • Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zmniejszenie podstawy opodatkowania przy WNT
 • Jak ustalać kursy walut, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent
 • Jak ustalać kursy walut w przypadku WNT, na poczet którego nabywca przekazał zaliczkę
 • Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej
 1. Zwrot towarów i zaliczek - udokumentowanie i rozliczenie korekty w deklaracji oraz JPK_VAT
 • Korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej
 • Zwrot towarów, których sprzedaż zaewidencjonowano przy użyciu kasy rejestrującej
 • Zwrot zaliczki, której otrzymanie zaewidencjonowano przy użyciu kasy rejestrującej
 • Zapis korekty sprzedaży paragonowej w ewidencji JPK_VAT
 • Korekta krajowej sprzedaży udokumentowanej fakturą
 • Zwrot towarów, których sprzedaż została potwierdzona fakturą
 • Prawo do korekty, gdy klient nie zwraca towaru mimo uznanej reklamacji
 • Rozliczenie wymiany towaru na wolny od wad
 • Zwrot zaliczki, której otrzymanie zostało potwierdzone fakturą
 • Rozliczenie faktur korygujących dokumentujących zwrot towaru lub zaliczki u nabywcy
 • Zapis faktur korygujących dokumentujących zwrot towaru lub zaliczki w ewidencji JPK_VAT
 • Korekta zagranicznej sprzedaży udokumentowanej fakturą
 • Zwrot towarów w ramach WDT i WNT oraz eksportu towarów
 • Zwrot zaliczki w ramach WDT i WNT oraz eksportu towarów
 • Korekta sprzedaży, gdy zwrot towarów nastąpił przed wystawieniem faktury pierwotnej
 1. Rejestracja VAT i VAT UE w praktyce – kiedy można utracić status podatnika
 • Kto i kiedy składa zgłoszenie rejestracyjne (VAT-R)
 • Kto nie ma obowiązku składania VAT-R
 • Kto i kiedy rejestruje się jako podatnik VAT UE – uwaga transakcje sporadyczne!
 • W jakich przypadkach urząd skarbowy może odmówić rejestracji do celów VAT
 • Brak środków na prowadzenie działalności a odmowa rejestracji
 • Czy można odmówić rejestracji, jeśli siedzibą zgłaszanego podmiotu ma być „wirtualne biuro”?
 • Odpowiedzialność pełnomocnika, który dokonał rejestracji w imieniu podatnika VAT
 • Okoliczności wykreślenia przez organ podatkowy podatnika z rejestru podatników VAT
 • Wykreślenie podatnika spowodowane zawieszeniem działalności – praktyka urzędników
 • Wykreślenie podatnika spowodowane składaniem „zerowych” deklaracji lub brakiem deklaracji
 • Wykreślenie podatnika spowodowane udziałem w oszustwie podatkowym
 • Kiedy organ podatkowy może zmienić status podatnika z czynnego na zwolnionego
 • Okoliczności wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT UE

 

 

     5. Problemy w rozliczaniu VAT 2018

 • Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach krajowych
 •  Terminy rozliczania podatku należnego – brak uwzględnienia warunków Incoterms
 • Odwrotne obciążenie – brak uwzględniania PKWiU oraz terminowość rozliczeń
 • Błędy fakturowania na etapie wystawiania faktury
 • Nieodpłatne świadczenia – niezauważone u podatnika
 • Zakazy odliczania z błędnych faktur – art. 88 ust. 3 a
 • Najczęściej popełniane błędy podatnika VAT w rozliczeniach zagranicznych
 • Brak dokumentacji potwierdzającej WDT i Eksport
 • Błędy w rozliczeniach zakupów zagranicznych – terminowość, kwalifikacja, kursy walut
 • Błędna kwalifikacja czynności WDT/ sprzedaż np. poza PL
 • rozliczanie kosztów transportu poza FA towarową

       6. Samochód w firmie  w 2017 r.– przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

 • Jak ustalić marżę przy sprzedaży samochodu
 • Jak ustalić datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem
 • Czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności
 • Czy można refakturować koszty ubezpieczenia samochodu
 • Czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży
 • Czy brak badań z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia prawa do odliczenia 100% VAT
 • Jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników
 • Czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych
 • Czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych
 • Czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego
 • Kiedy można uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej
 • Od kiedy można dokonać odliczenia pełnego VAT, gdy w samochodzie dokonano zmian konstrukcyjnych
 • Czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26
 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

UWAGA: Program w zakresie punktu 1 może zostać zmodyfikowany ze względu na trwające prace nowelizacyjne przepisów podatkowych

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin