Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018 - Problemy podatkowe w transakcjach polskich i zagranicznych

Podatek VAT 2018 - Problemy podatkowe w transakcjach polskich i zagranicznych

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-11-19
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
zapisz się

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 19 listopada 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejsce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2018 był jednym  z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT. Czas podsumować najważniejsze z nich oraz zapoznać się z nowościami, które szykuje dla nas resort MF.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku  2018 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2019 r.

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
 • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
 • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
 • zainteresowane aktualizacją wiedzy.

WYKŁADOWCA:

Wykładowca SKwP:  LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautorka książki:  „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Kasy rejestrujące on-line - rewolucyjne zmiany dla podatników
 • Kto ponosi odpowiedzialność karną skarbową za niewystawienie paragonu
 • Kasy on-line – zasady funkcjonowania i etapy wdrożenia systemu
 • Kto i od kiedy będzie miał obowiązek stosowania nowych kas on-line
 • Faktury do sprzedaży paragonowej, ujęcie w ewidencji i JPK
 1. SPLIT PAYMENT – co musi wiedzieć podatnik VAT i sobie radzić ?
 • Mechanizm podzielonej płatności - wyjaśnienia MF
 • Rachunek VAT – zasady prowadzenia przez banki i zasady korzystania przez podatnika
 • Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT przez bank i podatnika
 • Zwrot nadwyżki podatku VAT przekazany na rachunek VAT w ciągu 25 dni – zasady i czy jest to opłacalne dla podatnika?
 • Zgoda na przekazanie środków z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy – jak uwolnić środki?
 • Kiedy naczelnik odmówi przekazania środków z rachunku VAT na inny cel niż wskazany w przepisach?
 • Jakie korzyści daje ustawodawca z zastosowanie podzielnej płatności, czy to się opłaca?
 • Przepisy wyłączające solidarną odpowiedzialność, ustalenie dodatkowego zobowiązania czy zapłatę podwyższonych odsetek za zwłokę – kiedy nie będą miały zastosowania?
 • SPLIT PAYMENT - Zwrot VAT po zmianach od 1 lipca 2018 r.
 • Czy split payment umożliwia zbiorczy przelew za kilka faktur jednego kontrahenta
 • Zapłata VAT do US nadal odbywa się tylko przelewem podatkowym - wyjaśnienia MF
 • Jak pozbyć sie SPLIT PAYMENT? - jakie zapisy dozwolone w umowie?
 • Pierwsze problemy ze stosowaniem podzielnej płatności
 1. Jak postępować z fakturami wystawionymi pomyłkowo na rzecz niewłaściwego podmiotu
 • Kiedy można wystawić notę korygującą, aby poprawić dane nabywcy
 • Kiedy można anulować fakturę wystawioną na niewłaściwy podmiot
 • Jak korygować fakturę wystawioną na niewłaściwy podmiot
 • Jak sporządzić korektę, gdy fakturę otrzymał faktyczny nabywca towaru
 • Jak dokonać korekty, gdy fakturę otrzymał podmiot, który nie jest faktycznym nabywcą
 • Czy trzeba uzyskać potwierdzenie odbioru faktury korygującej
 • Jak należy postąpić, gdy podmiot, któremu nienależnie wystawiono fakturę, odmawia przyjęcia korekty
 1. Jak dyrektywa voucherowa zmienia rozliczenia VAT bonów na towary lub usługi  
 • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
 • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
 • podstawa opodatkowania a bony,
 • bony a zasady fakturowania,
 • bony niezrealizowane a skutki w VAT,
 • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • sprzedaż bonów przez pośredników – nowe zasady rozliczania;
 1.   Akcje promocyjne w firmie 2018 - zasady rozliczania i dokumentowania
 • W jaki sposób rozliczyć i udokumentować rabat towarowy
 • Jak rozliczyć rabat towarowy w obrocie krajowym
 • Jak rozliczyć rabat towarowy w obrocie wewnątrzwspólnotowym
 • Jak rozliczyć i udokumentować rabaty pośrednie
 • Jak rozliczyć skonto
 • Czy przyznanie skonta wymaga wystawienia faktury korygującej
 • Jak wyznaczyć moment obniżenia VAT z tytułu sprzedaży krajowej spowodowanego przyznanym skontem
 • Jak wyznaczyć moment rozliczenia VAT z tytułu WNT w związku z otrzymanym skontem
 • Jak rozliczyć wydanie nagród w ramach sprzedaży premiowej
 • Czy przy zakupie nagrody podatek VAT podlega odliczeniu
 • Czy trzeba wykazać podatek należny przy przekazaniu nagrody
 • Jak rozliczyć sprzedaż premiową, gdy klient za przyznaną mu nagrodę ponosi symboliczną odpłatność
 • Jak rozliczyć premię pieniężną
 • Czy nieodpłatne przekazanie klientom katalogów i ulotek podlega opodatkowaniu VAT
 • Czy można odliczyć cały VAT przy nabyciu kompleksowej usługi reklamowej
 • Przykłady praktyczne – Kazusy podatników VAT
 1. JPK w praktyce u podatnika VAT – MF informuje podatników o podstawowych zasadach ewidencjonowania danych i ich korygowaniu
 • Jakie zasady obowiązują przy przesyłaniu JPK_VAT
 • Jakie są zasady prowadzenia ewidencji VAT?
 • Obowiązkowe elementy ewidencji VAT
 • Błędy – dotychczasowe doświadczenia
 • Jakie wskazówki daje Ministerstwo Finansów na temat JPK_VAT
 • Co grozi za niewdrożenie i niedostarczenie JPK_VAT
 • Jakie błędy korygujemy JPK ? – MF przedstawia analizę błędów, które wymagają korektę JPK
 • Jak zapisać w JPK_VAT faktury korygujące, gdy korzystamy ze split payment
 1. Problemy w rozliczaniu VAT 2018 – aktualne tematy na czasie (polskie i zagraniczne transakcje VAT)
 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna – WAŻNE
 • Samochody w VAT - Kiedy można odliczyć całą kwotę VAT od samochodów osobowych używanych przez przedstawicieli handlowych
 • Jaki przyjąć kurs waluty dla zbiorczej faktury korygującej
 • Czy trzeba zapłacić VAT od importu towaru dostarczonego przez kuriera
 • Jak rozliczyć dostawę i montaż okien za granicą
 • Jak opodatkować sprzedaż samochodu firmowego na rzecz podmiotu z innego kraju Unii Europejskiej
 • Jak rozliczać zaliczki otrzymane na poczet eksportu towarów
 • Czy wpłata zaliczki na poczet zakupu samochodu osobowego wpływa na termin złożenia VAT-26
 • VAT od zakupów firmowych - przegląd najnowszych interpretacji 2018
 • Nadal można wystawiać faktury papierowe, gdy księgi są prowadzone w formie elektronicznej - stanowisko MF
 • Gminy mogą odzyskać nieodliczony VAT od inwestycji, gdy zmieniły ich przeznaczenie - wyrok TSUE
 • Jak będą rozliczane podatki i cła, gdy WB wystąpi z UE?
 • Kiedy powstanie obowiązek podatkowy w przypadku sprzedaży voucherów
 • Wykup i sprzedaż leasingowanego samochodu osobowego - skutki podatkowe i rachunkowe
zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO