Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podatek VAT 2018 - kolejne nowelizacje i bieżące problemy podatnika VAT

Podatek VAT 2018 - kolejne nowelizacje i bieżące problemy podatnika VAT

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-01-31
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
brak miejsc

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 31 stycznia 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Nowelizacja VAT 2018 obejmuje  swoim zakresem wybrane branże i kwestie w rozliczeniach tego podatku, jednak kompleksowo dotyczy sfery wyłudzeń VAT i wprowadza wiele ograniczeń dla podatników. Jednocześnie MF dyscyplinuje podatnika VAT nowymi i bardzo kontrowersyjnymi sankcjami. W tym celu dodatkowo znowelizowano również przepisy KKS, i co jest absolutną nowością kodeks karny, z którymi niezwłocznie należy się zapoznać.

Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno- dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT 2017 jak również tego, co szykuje nam MF od stycznia i kwietnia 2018 r.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT.

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • pracownicy działów płacowo-kadrowych, księgowi, osoby  prowadzące działalność gospodarczą, zainteresowane problematyką ubezpieczeń społecznych,
 • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
 • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
 • zainteresowane aktualizacją wiedzy i umiejętności.

WYKŁADOWCA:

Wieloletni wykładowca SKwP:  LUIZA PIEPRZYK.

Wieloletni pracownik organów podatkowych, specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych. Doświadczony trener pracowników organów podatkowych oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów, odznaczony członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Uznany wykładowca wyższych uczelni, współpracujący również w charakterze trenera, wykładowcy, konsultanta z kluczowymi firmami szkoleniowymi i prawnymi w Polsce.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. ZMIANY W VAT OD STYCZNIA I KWIETNIA 2018 R.
 1. Kasy rejestrujące w 2018 r. - rewolucyjne zmiany dla podatników
 • Nowe zasady przyznawania ulgi na zakup kasy rejestrującej
 • Zmiana zasad wystawiania faktur na podstawie paragonów
 • Nowe obowiązki podatników użytkujących kasy rejestracyjne
 • Kiedy znikną kasy z kopią papierową
 • Grzywna za niezarejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej

       b)  JPK od 2018

 • JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców - komunikat MF
 • Nowa struktura JPK_VAT na 2018 r.
 • Nowe obowiązki dla podatników VAT w 2018 r. - elektroniczna ewidencja i deklaracje, JPK_VAT
 • Błędy w rozliczeniach JPK – analiza raportów MF
 • Korekta JPK_VAT od 2018 r.

     c)     Split payment, czyli system podzielonych płatności – kwiecień 2018

 • Na czym polega split payment
 • Kto będzie musiał mieć rachunek VAT
 • W jaki sposób będzie można dysponować środkami na rachunku VAT
 • Korzyści dla nabywców korzystających z zastosowania split payment
 • Korzyści dla dostawców korzystających z zastosowania split payment
 • Zasady korekt i zaliczek rozliczanych w systemie split payment

     d)   Przesłanki należytej staranności – ochrona interesów nabywcy i sprzedawcy

 • Należyta staranność w orzecznictwie sądów krajowych i ETS
 • Kryteria podmiotowo/formalne dla podatnika
 • Kryteria przedmiotowe/ekonomiczne dla podatnika
 • Kryteria związane z przebiegiem transakcji
 • Adresaci przesłanek należytej staranności
 • Zasady i proces wdrożenia w firmach
 • Niebezpieczeństwo nie stosowania się do zasad i konsekwencje prawne

      e) Pozostałe zmiany 2018

 • Kto może być małym podatnikiem w 2018 r.
 • Nieprawidłowe określanie podstawy opodatkowania VAT dla towarów sprzedawanych w formie zestawów - ostrzeżenie MF
 • Kiedy zarządzający firmą jest podatnikiem VAT - interpretacja ogólna
 • Firmy częściej poniosą odpowiedzialność karną
 • Pakiet Konstytucji Biznesu - ułatwienia dla nowych firm
 • Zawieszanie działalności gospodarczej bardziej elastyczne – zmiany od 1 marca 2018 r.
 • Fiskus udzieli informacji o kontrahencie
 • Będzie Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • NOWOŚĆ -  40 tys. zł grzywny za niezłożenie deklaracji VAT
 • Ułatwienia przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz usprawnienie działania sądu rejestrowego,
 • Deklaracje VAT wyłącznie w formie elektronicznej
 • Działalność nierejestrowa w Konstytucji biznesu
 • Nie będzie deklaracji podatkowych VAT
 • Powstanie lista krajów, które nie współpracują podatkowo
 • Nowy wykaz MF podatników wykreślonych z rejestru oraz tych, którym odmówiono rejestracji – kontrowersje zmian
 • Aspekty dowodów potwierdzających transakcje sprzedaży  zakupu w podatku VAT – NOWE WYMOGI 2017/2018

2. Problemy podatnika VAT 2017

a) Odwrotne obciążenie problematyczne dla przedsiębiorców

 • Odwrotne obciążenie w budownictwie - przegląd najnowszych interpretacji
 • Przy odwrotnym obciążeniu fiskus zwraca VAT na ogólnych zasadach
 • Problematyka zakupu i sprzedaży  usług budowlanych po 1 stycznia 2017 r.
 • Przedmiot transakcji i kwestia sporna o podwykonawcę
 • Na pytania o PKWiU odpowiada GUS
 • Terminy rozliczenia podatku należnego i naliczonego

 

b) Samochód w firmie  w 2017 r.– przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

 • Kiedy sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu podlega VAT
 • Jak ustalić marżę przy sprzedaży samochodu
 • Jak ustalić datę poniesienia pierwszego wydatku związanego z samochodem
 • Czy oklejenie samochodu logo firmy pozwala uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności
 • Czy można refakturować koszty ubezpieczenia samochodu
 • Czy sprzedając samochód będący środkiem trwałym, można zastosować procedurę marży
 • Czy brak badań z okręgowej stacji kontroli pojazdów pozbawia prawa do odliczenia 100% VAT
 • Jak rozliczać nieodpłatne korzystanie z samochodów przez pracowników
 • Czy można odliczyć VAT, gdy paliwo jest odsprzedawane przedstawicielom handlowym, którzy korzystają z kart paliwowych
 • Czy zmiana sposobu wykorzystania pojazdu powoduje obowiązek korekty VAT od rat leasingowych
 • Czy spółka może odliczyć pełny VAT od wydatków związanych z samochodem użytkowanym odpłatnie przez przedstawiciela handlowego
 • Kiedy można uznać, że samochód jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej
 • Od kiedy można dokonać odliczenia pełnego VAT, gdy w samochodzie dokonano zmian konstrukcyjnych
 • Czy przy sprzedaży samochodu należy złożyć aktualizację VAT-26
 • Czy można odliczyć 50% VAT z faktury VAT marża dokumentującej nabycie używanego samochodu osobowego

c)  Jak rozliczać koszty wysyłki towarów w VAT

 • Koszty wysyłki jako element podstawy opodatkowania
 • Dokumentowanie kosztów wysyłki stanowiących element podstawy podatkowania
 • Koszty wysyłki nieuwzględniane w podstawie opodatkowania
 • Praktyczne przykłady i orzecznictwo sądowe

d) Ustalanie daty powstania obowiązku podatkowego - przegląd interpretacji i orzeczeń

e) Świadczenia na rzecz pracowników 2017– skutki dla rozliczenia VAT

f) Akcje promocyjne w firmie 2017 - zasady rozliczania i dokumentowania

g) Rejestracja, deklaracje i ewidencje VAT - przegląd najnowszych interpretacji i orzeczeń

h) Nowe kary za przestępstwa i wykroczenia związane z rozliczaniem VAT

UWAGA:

Program może zostać zmodyfikowany w zakresie pkt 1 z uwagi na trwajace prace legislacyjne dotyczące nowelizacji podatku VAT 2018

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

Newsletter

Aby otrzymywać informacje o nowościach prosimy podać adres e-mail:
© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin