Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany

Kontrola w zakresie podatków po reformie KAS - rewolucyjne zmiany

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-07-11
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
zapisz się

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 11 LIPCA 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Zmiany związane z wprowadzeniem Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) niewątpliwie można określić jako rewolucyjne. Jesteśmy świadkami nie tylko ujednolicenia dotychczas istniejących struktur pod wspólną nazwą oraz zmian kompetencyjnych w zakresie już istniejących instytucji , ale również przyznania organom nowo utworzonej administracji daleko idących uprawnień w obszarze szeroko rozumianej kontroli. Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom nowych, bardzo szerokich uprawnień kontrolujących oraz nowych obowiązków i praw podatnika. Wszystko to w celu ograniczenia i wyeliminowania negatywnych konsekwencji jakie niesie podatnikowi ze sobą nowa kontrola.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zachodzą w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku dochodowego w roku  2018 r.

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

  • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
  • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
  • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
  • zainteresowane aktualizacją wiedzy.

WYKŁADOWCA:

Piotr Jańczak – doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik organów podatkowych. Specjalizuje się w zakresie podatku dochodowego, podatku od towarów i usług, procedur podatkowych, procedur w zakresie postępowania przed sądami administracyjnymi a także spraw karno-skarbowych. Zakres działania: sprawy procesowe – reprezentacja podatników w charakterze pełnomocnika w licznych postępowaniach podatkowych oraz skargowych, przed organami podatkowymi, organami kontroli skarbowej, organami celno-skarbowymi, a także przed sądami administracyjnymi (w tym liczne postępowania kasacyjne przed NSA). Doświadczony specjalista w sporządzaniu opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego. W ramach praktyki zawodowej także przeprowadzanie konsultacji oraz audytów podatkowych.

PROGRAM SZKOLENIA:

I. Wstęp - podstawowe informacje:
1. czynności sprawdzające, w tym kontrola krzyżowa w ramach czynności sprawdzających
2. kontrola podatkowa
3. kontrola celno-skarbowa
4. postępowanie podatkowe

II. Kontrola wykonywana przez organy podatkowe:
1. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli (zakres upoważnienia)
2. sposoby wszczęcia kontroli podatkowej
3. podejmowane czynności kontrolne
4. prawa i obowiązki kontrolowanego
5. prawa i obowiązki organu kontrolującego
6. dokumentowanie czynności kontrolnych
7. wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

III. Kontrola organów celno-skarbowych:
1. przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli celno-skarbowej
2. procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli celno-skarbowej
3. sposoby wszczęcia kontroli
4. prawa i obowiązki kontrolowanego
5. prawa i obowiązki organu kontrolującego
6. podejmowane czynności kontrolne
7. dokumentowanie czynności kontrolnych
8. wnoszenie zastrzeżeń do protokołów

IV. Różnice pomiędzy kontrola podatkową a kontrolą celno-skarbową - zestawienie.

V. Taktyka działania kontrolowanego.
1. uczestnictwo w czynnościach kontrolnych
2. wgląd do akt kontroli – sporządzanie z nich odpisów i kopii
3. zgłaszanie wniosków dowodowych
4. zachowanie podczas przesłań.

VI. Korekta rozliczeń podatkowych
1. kontrola podatkowa a korekta rozliczeń- kiedy można dokonać korekty?
2. kontrola celno-skarbowa a korekta rozliczeń – kiedy można dokonać korekty?
3. korekta w wyniku kontroli – czy dopuszczalna jest kontrola w węższym zakresie niż wskazany w

    protokole (korekta częściowa).
4. korekta a dodatkowe zobowiązanie podatkowe w VAT (sankcja)
5. korekta a wysokość odsetek za zwłokę.
6. korekta a odpowiedzialność karno-skarbowa


VII. Zaskarżanie ustaleń organu przeprowadzającego kontrolę.

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin