Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Kadry i Płace ze szkoleniem komputerowym (program enova365)

Kadry i Płace ze szkoleniem komputerowym (program enova365)

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2019-05-07
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1460,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
730,- płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora;
730,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

CEL KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie teoretyczny i praktyczny uczestników do pracy na stanowisku kadrowo - płacowym, tak aby po zakończneiu kursu absolwent posiadał podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu kadr i płac w tym obsługi programu Płatnik oraz programu Kadry i Płace enova365.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Kodeks Pracy i dokumentacja kadrowa - 20 godzin lekcyjnych
  • Płace z zajęciami praktycznymi na programie Kadry i Płace enova365, w tym obsługa programu Płatnik - 48 godzin lekcyjnych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się weekendy, w godzinach od 8:30 do 13:45 bądź do 14:30.

INFORMACE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 70 godzin  lekcyjnych, w tym 2 godzinny pisemny egzamin końcowy (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego.

Forma zaliczenia kursu: 

  • obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • pisemny egzamin końcowy.

Egzamin składa się z dwóch części: testu z prawa pracy i zadań sytuacyjnych z zakresu płac.Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie 50% punktów możliwych do osiągnięcia z każdej części egzaminu.

Osoba, która spełniła powyższe warunki otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (DZ.U.Nr 34 poz 186).

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2018/2019 wynosi 1.460,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkoleniowych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO