Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img I stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego

I stopień - Kurs dla kandydatów na księgowego

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-12-08
Typ:
kurs długi
Tryb:
weekendowy
Opłata:
1250,- zł od osoby,
Raty:
Istnieje możliwość zapłaty w ratach:
625,- płatne przed rozpoczęciem kursu, w terminie wyznaczony przez organizatora;
625,- płatne w trakcie kursu;
brak miejsc

Decyzją z dn. 04 grudnia 2015 roku Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przyznał placówce: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Niepublicza Placówka Kształcenia Ustawicznego Oddziału Okręgowego w Toruniu akredytację w zakresie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych: 

- Kurs dla kandydatów na księgowego

- Kurs dla kandydatów na specjalistę ds.rachunkowości

- Kurs dla kandydatów na głównego ksiegowego

 

CEL KSZTAŁCENIA:

Przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rachunkowości, a także potrafił w praktyce stosować zasady etyki zawodowej opisane w "Kodeksie zawodowej etyki w rachunkowości".

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez :

a) aktywny udział słuchacza w zajęciach,

b) naukę własną słuchacza,

c) studiowanie literatury przedmiotu,

d) prace kontrolne w postaci testów, zadań lub innych form.

PROGRAM:

Kurs obejmuje 2 moduły tematyczne:

  • Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej - 72 godziny lekcyjne
  • Wybrane zagadnienia publicznoprawne - 8 godzin lekcyjnych.

ORGANIZACJA:

Zajęcia odbywają się weekendy, w godzinach od 8:30 do 13:45 bądź do 14:30.

INFORMACE DODATKOWE:

Czas trwania kursu, liczba godzin kształcenia i sposób organizacji kursu. 

Kurs trwa 83 godziny lekcyjne, w tym 3 godzinny pisemny egzamin końcowy (godzina lekcyjna to 45 minut). Kurs jest realizowany w systemie stacjonarnym.

Wymagania wstępne.  

Uczestnikami kursu mogą być osoby:

a) posiadające wykształcenie co najmniej średnie,

b) uznające potrzebę ustawicznego doskonalenia zawodowego,

c) rozumiejące istotę i znaczenie przestrzegania norm i metod etycznych w pracy zawodowej.

Forma zaliczenia kursu: 

  • obecność przynajmniej na 70% godzin lekcyjnych,
  • zaliczenie obowiązkowej pracy kontrolnej,
  • pisemny egzamin końcowy.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 30% punktów możliwych do osiągnięcia otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodnie ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 5 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Osoba, która na egzaminie uzyskała co najmniej 60 % punktów możliwych do osiągnięcia z całego egzaminu i nie mniej niż 40% z każdego modułu tematycznego otrzymuje Certyfikat Księgowego potwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych z zakresu I stopnia ścieżki edukacyjnej SKwP.  

Cena kursu.

Całkowity koszt kursu w roku szkoleniowym 2018/2019 wynosi 1.250,00 zł. Cena zawiera koszt materiałów szkolenio- wych oraz koszt przeprowadzenia egzaminu. Przed rozpoczęciem szkolenia, należy zgodnie z wyznaczonym przez Organizatora terminem uiścić 50% należności. Termin płatności drugiej transzy uzgadniany jest na pierwszych zajęciach.

 

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO