Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Fakturowanie transakcji VAT 2018 - szkolenie nie tylko dla księgowych

Fakturowanie transakcji VAT 2018 - szkolenie nie tylko dla księgowych

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2018-10-22
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
brak miejsc

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 22 października 2018 r. 
godzina: 09.00 do 14.30
miejce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK . Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT.

Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity. Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami KKS i KK za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności.

Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, aby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,

- początkujących księgowych,

- pracowników działów sprzedaży i zakupu

- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,

- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemach JPK oraz VIES

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

 • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
 • chcących poszerzyć swoją wiedzę,
 • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
 • zainteresowane aktualizacją wiedzy.

WYKŁADOWCA:

Wieloletni wykładowca SKwP:  LUIZA PIEPRZYK - Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.

Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautorka książki:  „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1. Obowiązek wystawiania faktur w 2018 roku – kiedy i na jakich zasadach?

 • Zmiany w fakturowaniu VAT od lipca 2018!

 • Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury

 • Kiedy nota kiedy faktura

 • Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury

 • Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur

 • Kiedy faktura kiedy paragon

 • Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

 1. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?

a/ Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych

 • dokument oznaczony FAKTURA VAT

 • faktury RR – uwaga zmiany od lipca 2018 r!

 • faktury VAT marża – różne branże

 • faktury VAT-MP - metoda kasowa

 • faktury WE uproszczone – odwrotne obciążenie

 • faktury i dokumenty wewnętrzne

 • faktury korygujące

 • noty korygujące

 • duplikaty faktur

b/ Faktury dokumentujące sprzedaż/zakup w transakcjach zagranicznych

 • faktura dokumentująca WDT

 • faktura dokumentująca WNT

 • faktura dokumentująca import usług

 • faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju

 • faktura eksportowa

 • dokumentowanie zakupu zagranicznego

 1. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z KKS

 • Obowiązkowe dane faktury

 • Data wystawienia faktury

 • Numeracja faktur

 • Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze

 • Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?

 • Adres podatnika

 • Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy

 • Data transakcji

 • Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

 • Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze

 • Faktura przy różnych stawkach VAT

 • Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze

 • Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”

 • Symbol PKWiU na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy

 • Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze

 • Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze

 • Adnotacje na fakturze

 • Faktura z tytułu WDT lub usługi opodatkowanej w innym kraju unijnym

 • Faktury uproszczone

 • Kurs waluty obcej przy

 • Kurs waluty na fakturze korygującej

 1. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania

 • co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?-  cechy  faktury elektronicznej
 • akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
 • sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
 • bezpieczny podpis elektroniczny
 • umowa w sprawie EDI
 • pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
 • forma faktury korygujacej i duplikaty e-faktur 
 • pojecie "wystawienia" i "otrzymanaia" e-faktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 1. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi

 • Ogólne terminy wystawiania faktur

 • Warunki dostawy INCOTERMS!

 • Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?

 • Zasadniczy termin wystawienia faktury

 • Faktury zbiorcze – zasady wystawiania

 • Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę

 • Szczególne terminy wystawiania faktur

 • Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych

 • Dostawy i druk książek  drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych

 • Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy  i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

 1. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny

 • Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów

 • Świadczenie poza terytorium kraju

 • Eksport towarów

 • Sprzedaż i zakup usług zagranicznych

 • Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

 • Import usług a nabycie z montażem

 • Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?

 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na transakcje zagraniczne

 1. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki

 • Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
 • Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
 • Kiedy wystawiamy fakturę końcową
 • Kiedy rozliczamy fakturę końcową
 • Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
 • Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
 • Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
 • Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
 • Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe

 • Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
 • Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
 • Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony
 1. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

 • korekty krajowe i zagraniczne

 • korekty wystawiane i otrzymywane

 • korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących

 • korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej

 • korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku

 • ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

 1. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

 • Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK orz unijnym VIES !
 • Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansów – obowiązek przy sprzedaży i zakupie
 • Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
 • Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
 • Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
 • Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
 • Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
 • Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
 • Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
 • Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania
 1. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje – nowe zagrożenia dla podatnik

 1. Faktura – kiedy daje prawo do odliczenia VAT

 • Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku – analiza przypadków z art.88

 • Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – KONTROWERSJE 2018

 • Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego

 • Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący

 • Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów

 • Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT

 • Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym

 • Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona

 • Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy

 • Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

c) Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

 • Rzetelność, wadliwość, fikcyjność – największe zagrożenie 2018

 • Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2017 r. – kto i jak odpowiada?

brak miejsc

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO