Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem wymogów RODO – praktyczne warsztaty.

Dokumentacja pracownicza z uwzględnieniem wymogów RODO – praktyczne warsztaty.

Miasto:
Toruń
Data rozpoczęcia:
2019-05-29
Typ:
kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
200,- zł od osoby,
Zniżka:
Firmy zgłaszające sześć lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za dany kurs.
zapisz się

ORGANIZACJA:

termin szkolenia: 29 MAJA 2019 r. 
godzina: 09.00 do 15.00
miejsce: Toruń, ul. Podmurna 10/12 - Stowarzyszenia Księgowych w Polsce O/O w Toruniu

W ramach szkolenia zapewniamy: 

•materiały szkoleniowe, 
•przerwy kawowe, 
•zaświadczenie o uczestnictwie w szkoleniu.

Opłatę za szkolenia prosimy uiścić przelewem na konto:
PEKAO S.A. II Oddział w Toruniu nr 97 1240 1936 1111 0010 3033 8309
Zapłaty można również dokonać gotówką, bezpośrednio przed rozpoczęciem szkolenia.

CEL KSZTAŁCENIA:

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z nowymi zasadami prowadzenia dokumentacji pracowniczej z uwzględnieniem procesu jej elektronizacji. W czasie szkolenia uczestnicy poznają zarówno nowo brzmiące przepisy prawa pracy, jak również zasady przechodzenia ze „starego” do „nowego” porządku prawnego. Warsztat obejmuje również analizę prawną wymogów RODO w kadrach, w szczególności po zmianach wynikających z ustawy wprowadzającej RODO i zmieniającej w tym roku zasady przetwarzania danych osobowych w prawie pracy.   

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Słuchaczami kursu mogą być osoby:

  • pracownicy księgowości jednostek gospodarczych i biur rachunkowych, biur prowadzących rozliczenia płacowo-kadrowe, osoby  prowadzące działalność gospodarczą,
  • deklarujące ustawiczny rozwój i naukę przez cały okres pracy,
  • zainteresowane aktualizacją wiedzy i umiejętności.

WYKŁADOWCA:  

adw. PIOTR WOJCIECHOWSKI  – adwokat, były inspektor pracy, publicysta, specjalizujący się w problematyce  prawa pracy.

      W latach 1998 – 2001 pracował w charakterze specjalisty w Departamencie Prawa Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W ramach prac ministerialnych zajmował się sporządzaniem opinii prawnych na temat obowiązujących przepisów prawa pracy, brał udział w pracach nad projektami legislacyjnymi tworzonymi na potrzeby kolejno wybieranych rządów, pisał ekspertyzy na potrzeby Komisji Trójstronnej działającej przy Ministrze Pracy, oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy zajmującej się tworzeniem nowego ustawodawstwa pracy. Z tego okresu pochodzą pierwsze publikacje dotyczące transferu przedsiębiorstw, prawa urlopowego, czasu pracy czy zakazu konkurencji w stosunkach pracy.

       W latach 2001 -2008 pracownik Departamentu Prawnego w Głównym Inspektoracie Pracy, w latach 2004 – 2008 na stanowisku wicedyrektora Departamentu. W 2006 r. złożył egzamin państwowy i otrzymał uprawnienia inspektora pracy. W ramach działań Departamentu czynnie włączony we wszystkie jego prace, o charakterze opiniodawczym, legislacyjnym, współpracy międzynarodowej, oraz nadzorczym nad działalnością kontrolną inspektorów pracy na terenie kraju. W okresie merytorycznego kierowania pracami Departamentu Prawnego odpowiedzialny za wskazywanie kierunków interpretacyjnych przepisów prawa pracy stosowanych przez inspektorów pracy. W okresie pracy w Departamencie zaangażowany w działalność dydaktyczną prowadzoną przez Ośrodek Szkoleniowy Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Wykłady, których słuchaczami byli inspektorzy pracy prowadzone były w zakresie powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Zasady przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego z uwzględnieniem pracy na dokumencie – zasady sporządzania zgód kandydatów na przetwarzanie danych.

a) zasady przechowywania CV kandydatów do pracy na bieżącą i przyszłe rekrutacje do pracy,

b) aspekty prawne przeprowadzania rozmów rekrutacyjnych

c) aspekty prawne informowania kandydatów o wynikach postępowań rekrutacyjnych.

 2. Decyzja o zatrudnieniu:

a) rodzaj umowy o pracę, wymiar czasu pracy, miejsce wykonywania pracy, proponowane wynagrodzenie za pracę,

b) data sporządzenia umowy, a data zatrudnienia – różnice prawne.

3. Pierwsze obowiązki wobec nowo zatrudnionego pracownika: zasady przeprowadzania badań i szkoleń bhp a RODO.

a) analiza prawna zmian w zakresie szkoleń bhp,

b) zasady przeprowadzania badań lekarskich i gromadzenia dokumentacji związanej z tymi badaniami.

 4. Zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej od a do z. Podział akt osobowych, prowadzenie innych dokumentów z zakresu czasu pracy, urlopów wypoczynkowych i rodzicielskich (stan prawny na 2019 r.).

a) podział akt osobowych na 4 części,

b) zasady prowadzenia indywidualnej dokumentacji pracowniczej: dokumenty związane z czasem pracy, urlopami wypoczynkowymi, wynagrodzeniami i bhp,

c) wytyczne prawne związane z elektronizacją dokumentacji. 

 

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 56 62 10 404
kom. 517 905 553
fax  56 62 10 801
e-mail: biuro@torun.skwp.pl
Pracujemy w godz. 8.00 - 16.00 
weekendy 9:00 - 13:00

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@torun.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO