Klub Młodego Księgowego

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: 27 MAJA o godzinie 18:00.

 

Dnia 28 czerwca 2012 roku został powołany do życia Klub Młodego Księgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.

Klub został powołany się dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określo-nych  w art. 5 statutu, a w szczególności w celu:

  • umożliwienia studentom wzbogacenia nabytej na uczelni wiedzy i umiejętności  praktycznych,
  • oskonalenia kwalifikacji niezbędnych dla wykonywania w przyszłości zawodu księgowego,
  • skupieniu młodych osób w jednej organizacji i dzięki temu stworzenie płaszczyzny integracji środowiska.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • organizowanie warsztatów praktycznych,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej w rachunkowości,
  • współpracę z Kołem Naukowym Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania UMK.

 
CZŁONKOWIE KLUBU:
 

Klub zrzesza: studentów i absolwentów do 26 roku życia, którzy:

  • są członkami zwyczajnymi SKwP Oddział Okręgowy w Toruniu oraz,
  • zadeklarowali przynależność do Klubu Młodego Księgowego.

Nabór nowych członków Klubu odbywa się na początku każdego roku akademickiego i przeprowadzają go bezpośrednio na uczelniach wyższych, studenci wchodzący w skład Zarządu Klubu.  W rzaie pytań prosimy o kontakt z biurem Oddziału:  biuro@torun.skwp.pl
 
Obecnie Klub zrzesza 72 osoby.

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO