Klub Księgowych Seniorów

Dnia 25 września 2014 roku został powołany do życia Klub Księgowych Seniorów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.
 
Klub został powołany się dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych  w art. 5 statutu, a w szczególności w celu:
 

  • utrzymanie kontaktów koleżeńskich z osobami, które swój okres aktywności zawodowej wypełniły lub wypełniają pracą w dziedzinie rachunkowości,
  • wymianę doświadczeń nabytych i nabywanych w okresie pracy zawodowej,
  • podejmowanie działań oświatowych, kulturalnych, rekreacyjnych.

 
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:
 

  • organizowanie spotkań oświatowych, kulturalnych itp.,
  • inicjowanie spotkań z młodymi adeptami sztuki księgowej będącymi członkami SKwP celem wymiany doświadczeń zawodowych,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej.

CZŁONKOWIE KLUBU
 
Klub zrzesza osoby, które łącznie:

  • są członkami zwyczajnymi SKwP Oddział Okręgowy w Toruniu oraz,
  • ukończyły 60 rok życia,
  • zadeklarowały przynależność do Klubu Księgowych Seniorów.

 
ZARZĄD KLUBU:
 
Prezes Ignacy Wodara
Z-ca Prezesa Marianna Sobieraj
Sekretarz Teresa Dąbrowska

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO