Klub Biur Rachunkowych

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE: 10 grudnia 2018r.

 

Dnia 19 grudnia 2012 roku został powołany do życia Klub Biur Rachunkowych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Toruniu.
 
Klub powołano dla stworzenia warunków realizacji celów Stowarzyszenia określonych w art. 5 statutu, a w szczególności dla zapewnienia więzi organizacyjnej między członkami Stowarzyszenia oraz integracji ze środowiskiem Biur Rachunkowych - w trosce o umożliwienie im pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz doskonalenia kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu zgodnie z przepisami prawa, profesjonalnymi standardami, dobrą praktyką i zasadami etycznymi oraz przy poszanowaniu interesu publicznego.
 
Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

  • organizowanie zebrań dyskusyjnych,
  • wymiana doświadczeń między członkami,
  • współpraca z Biurem Zarządu w zakresie ustalania tematyki szkoleń,
  • propagowanie zasad etyki zawodowej.

 
CZŁONKOWIE KLUBU
 
Klub zrzesza osoby, które łącznie:

  • są członkami zwyczajnymi SKwP Oddział Okręgowy w Toruniu, oraz 
  • prowadzą Biuro Rachunkowe minimum dwa lata, oraz
  • zadeklarowali przynależność do Klubu Biur Rachunkowych.

 
Aby zostać członkiem Klubu należy skontaktować się z Biurem Oddziału  w celu dokonania formalności.
 
ZARZĄD KLUBU:

  • Prezes Mirosław Koźlikowski
  • Sekretarz Olga Matzkeit
  • Skarbnik Anna Dunajska

 
Obecnie Klub zrzesza 24 Biura Rachunkowe.

© 2018 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy w Toruniu. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO