Informacje

  • Rok 2017 Rokiem Księgowego

    W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby zaznaczyć rolę i rangę zawodu księgowego oraz uhonorować osoby go wykonujące, ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Harmonogram szkoleń jednodniowych: maj

- 11 maja 2017 r. "Aktualne zagadnienia ZUS-owskie" Wykładowca: Maria Kur 
 
- 30 maja 2017 r. "Podatek VAT 2017 - praktyczne problemy i metody ich rozwiązań" Wykładowca: Luiza Pieprzyk 
  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Szanowni Państwo,
  Firmy zgłaszające 6 lub więcej osób na jeden tzw. kurs krótki, korzystają z 10% zniżki od całości należności przy odpłatności za kurs.
 
==========================================================================
Biuletyny informacyjne wraz z kartą zgłoszeń znajdują się po lewej stronie w zakładce "KURSY KRÓTKIE".
 
========================================================================== 
  

 

Szanowni Państwo,

 

Oddział Okręgowy SKwP w Toruniu w celu upowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych nawiązał współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. W jej ramach pracownicy Zakładu będą pełnili w naszej siedzibie (ul. Podmurna 10/12) comiesięczne dyżury w celu udzielania osobom zainteresowanym informacji o aktualnych zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami.

 

Kolejny dyżur odbędzie się  25 kwietnia 2017 r. , w godzinach: 13:00 do 15:00.

 

Tego dnia informacji udzielać będą: pracownik Wydziału Realizacji Dochodów - doradca ds. Ulg i Umorzeń oraz pracownik z Wydziału Rozliczeń Kont Płatników Składek.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Aktualności

SZKOLENIA DŁUGIE

2017.04.19


"Kurs dla kandydatów na księgowego"
- grupa czwarta: 05.05.2017r. - 01.07.2017r. - brak miejsc; lista rezerwowa

"Kurs dla kandydatów na specjalistę ds.rachunkowości" - Rozpoczął się nabór na wrzesień 2017r.

"Kurs dla kandydatów na głównego księgowego" - Rozpoczął się nabór na wrzesień 2017r.

"Kurs kadry i płace ze szkoleniem komputerowym (program enova365)"
- grupa piata 06.05.2017 r. - 24.06.2017 r. brak miejsc lista rezerwowa

Polecamy

    • Kaledarium