Informacje

  • Rok 2017 Rokiem Księgowego

    W 2017 roku przypada 110-lecie powstania społeczno-zawodowych organizacji księgowych na ziemiach polskich. Zarząd Główny Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, aby zaznaczyć rolę i rangę zawodu księgowego oraz uhonorować osoby go wykonujące, ogłosił w Stowarzyszeniu rok 2017 „Rokiem Księgowego”. Kulminacyjnym punktem obchodów będzie II Kongres Polskiej Rachunkowości "Rachunkowość - wizja przyszłości" pod honorowym patronatem Ministerstwa Finansów.


 

Szanowni Państwo,

 

Oddział Okręgowy SKwP w Toruniu w celu upowszechniania wiedzy na temat ubezpieczeń społecznych nawiązał współpracę z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Toruniu. W jej ramach pracownicy Zakładu pełnią w naszej siedzibie (ul. Podmurna 10/12) comiesięczne dyżury w celu udzielania osobom zainteresowanym informacji o aktualnych zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami.

 

 Kolejny dyżur odbędzie się  16 sierpnia 2017 r. , w godzinach: 14:00 do 15:00.

 

 Dyżur będzie poświęcony zmianom przepisów emerytalnych od 01 października 2017 r. oraz wprowadzeniu funkcji doradcy emerytalnego.

Serdecznie zapraszamy!

 

Aktualności

SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA DYPLOMOWANEGO KSIĘGOWEGO

2017.06.14

Szanowni Państwo,
Oddział Okręgowy SKwP w Bydgoszczy organizuje kurs IV stopnia certyfikacji zawodu księgowego dla kandydatów na dyplomowanego księgowego.
W załączniku oferta szkoleniowa.
W razie pytań prosimy kontaktować się z Oddziałem Okręgowym w Bydgoszczy - tel,52 438 43 77.

więcej »

SZKOLENIA DŁUGIE

2017.07.24


"Kurs dla kandydatów na księgowego"
- grupa I: od 02.09.2017r. do 25.11.2017r. Brak wolnych miejsc.
- grupa II: od 03.09.2017r. dp 18.11.2017r. Brak wolnych miejsc.
- grupa III: od 14.01.2018r. do 28.04.2018r. Brak wolnych miejsc - lista rezerwowa.

"Kurs dla kandydatów na specjalistę ds.rachunkowości" -
- grupa I:od 02.09.2017r. do 16.06.2018r. Brak wolnych miejsc.
- grupa II:od 09.09.2017r. do 30.06.2017r. Brak wolnych miejsc.
- grupa III: od 18.11.2017r. do 30.06.2018r. Brak wolnych miejsc - lista rezerwowa.

"Kurs dla kandydatów na głównego księgowego" -
Kurs od 16.09.2017r. do 12.05.2018r. Brak wolnych miejsc - lista rezerwowa.

"Kurs kadry i płace ze szkoleniem komputerowym (program enova365)" .
- grupa I: od 02.09.2017r. do 04.11.2017r. Brak wolnych miejsc.
- grupa II: od 03.09.2017 r. do 04.11.2017r. Brak wolnych miejsc.
- grupa III: od 22.10.2017r. do 17.12.2017r. Brak wolnych miejsc - lista rezerwowa

Polecamy

    • Kaledarium